• [‌بند یک تا هشت دست‌خط غلامعلی رشید است] 1ـ رفتن […]

  • محور فارسيات‌: در ساعت‌ 23:00 تاريخ‌ 12/12/59 تعدادي‌ كماندوي‌ دشمن‌ در […]

  • محور دزفول‌: الف‌ـ دشت‌عباس‌: در روز 19/10/60 آتش‌ دشمن‌ نسبتاً […]