گزارش روزانهٔ جنگ (جلد پنجم)

تحقیق و تنظیم: احمد دهقان
تعداد صفحات : ۳۵۵

خرید اینترنتی

اوایل جنگ، اخبار درستی از وقایع در تهران منتشر نمیشد؛ یکی میگفت اهواز سقوط کرده، دیگری میگفت هویزه را گرفتند و… حسن باقری اول مهر 1359 وارد جبهه شد و یک هفته بعد گزارش روزانه جنگ را درست کرد. یعنی هر روز این گزارش ها را با ریز اتفاقات تهیه میکرد و برای 30 نفر از مقام های بلندپایه کشور میفرستاد. الان که جنگ تمام شده هر محققی بخواهد درباره جنگ کار کند، با مشکل اسناد مواجه میشود. اما دست نوشته های شهید حسن باقری، در این زمینه گوهر است چون بیشتر اسنادی که ما درباره جنگ داریم، گفته ها و ادعاهای شفاهی افراد است. با این گزارش ها میفهمیم هر روز در جنگ چه اتفاقی افتاده. مثلا در جبهه خرمشهر عراق چقدر تانک و چند نفر نیرو آورده بود و این ها چه شدند و… گزارش های شهید باقری تا این اندازه دقیق و ریز است.
حاصل این دست نوشته ها، پنج جلد گزارش روزانه جنگ است. در این مجموعه، به گزارش روزانه جنگ از شهریور سال 1359 تا آخر سال 1361 پرداخته می شود.

منتشرشده در: 5 دی 1400دسته بندی ها: نشر و توزیع

مطالب مرتبط