محور فارسيات‌: در ساعت‌ 23:00 تاريخ‌ 12/12/59 تعدادي‌ كماندوي‌ دشمن‌ در كانالي‌ كه‌ در مقابل‌ صفحه‌2 قرار دارد، با برادران‌ پاسدار درگير شد كه‌ در نتيجه‌ يك‌ نفر از كماندوهاي‌ دشمن‌ اسير و يك‌ قبضه‌ آر.پي‌.جي‌ به‌‌غنيمت‌ گرفته‌ شد. درساعت‌ 11:30 امروز با آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار 15 نفر از مزدوران‌ كافر عراقي‌ به‌هلاكت‌ رسيدند.

محور اهواز‌ـ خونين‌شهر: 1ـ در پشت‌ سد احداثي‌ دشمن‌ در تخيطيه‌ يك‌ دستگاه ‌بلدوزر و 2 دستگاه‌ كاميون‌ مشاهده‌ شد. يك‌ قبضه‌ تيربار روي‌ سد براي‌ حفاظت‌ و نگهباني‌ از آن‌ مستقر است‌.

2ـ 8 دستگاه‌ تانك‌ در پشت‌ سد خاكي‌ در شرق‌ بني‌تميم‌ مشاهده‌ شد.

3ـ يك‌ دستگاه‌ بلدوزر مشغول‌ ايجاد استحكامات‌ روي‌ سد خاكي‌ مشاهده‌ شد.

محور حمودي‌فردوس‌: 2 دستگاه‌ بلدوزر مشغول‌ ايجاد استحكامات‌ روي‌ سد احداثي‌ در اين‌ محور بودند. تبادل‌ آتش‌ در طول‌ روز گذشته‌ ادامه‌ داشت‌. آمبولانس‌هاي‌ دشمن‌ چند بار در حال‌ تردد براي‌ حمل‌ مجروحين‌ و كشته‌ها مشاهده‌ شدند.

محور جنوب‌ جاده‌ حميديه‌‌ـ سوسنگرد: موقعيت‌ و نحوه‌ استقرار دشمن‌ نسبت ‌به‌‌روز گذشته‌ تغييري‌ نداشته‌ است‌. دشمن‌ ضمن‌ تحكيم‌ مواضع‌ اشغالي‌ نيروهاي ‌خودي‌ را زير آتش‌ قرار داد كه‌ به‌‌آتش‌ آن‌ها پاسخ‌ داده‌ شد.

محور جنوب‌ سوسنگرد: دشمن‌ سدي‌ خاكي‌ از هويزه‌ به‌سمت‌ شمال‌ احداث ‌كرده‌ كه‌ اين‌ سد تا روستاي‌ ساريه‌ امتداد دارد و از شمال‌ روستا به‌سمت‌ غرب ‌كشيده‌ شده‌ است‌. نيروهاي‌ دشمن‌ در اين‌ محور تغييري‌ نداشتند.

محور غرب‌ سوسنگرد: نيروهاي‌ دشمن‌ همانند روزهاي‌ گذشته‌ در مواضع‌ قبلي‌ مستقر بودند و تغييري‌ نداشتند. با آتش‌ نيروهاي‌ خودي‌ 2 دستگاه‌ تانك‌ و يك‌ انبار مهمات‌ به‌‌آتش‌ كشيده‌ شد. 3 عراده‌ توپ‌ در جنوب‌شرقي‌ روستاي‌ آزادي‌ مشاهده‌ شد.

محور اللّه‌‌اكبر: 8 دستگاه‌ تانك‌ و نفربر در پشت‌ جاده‌ تداركاتي‌ دشمن‌ در جنوب ‌اللّه‌اكبر مشاهده‌ شد. رفت‌و‌آمد زيادي‌ در جاده‌ تداركاتي‌ دشمن‌ در اين‌ محور گزارش‌ شده‌ است‌.

سوسنگرد: طي‌ روز سوسنگرد زير آتش‌ شديد خمپاره‌انداز و توپخانه‌ دشمن‌ قرار داشت‌.

محور ميشداغ‌: در تاريخ‌ 11/12/59 نيروهاي‌ دشمن‌ كه‌ شبانه‌ در نزديكي‌ تنگه‌ ‌‌صعده‌ مستقر شده‌ بودند، در ساعت‌ 7:00 (همزمان‌ با اجراي‌ آتش‌ توپخانه‌) قصد پيشروي‌ و تصرف‌ تنگه‌ را داشتند كه‌ با مقاومت‌ برادران‌ ارتشي‌ رو‌به‌‌رو شدند و بعد از دادن‌ تلفات‌ مجبور به‌عقب‌نشيني‌ شدند. بعد از مدت‌ كوتاهي‌ آن‌ها در پوشش ‌هلي‌كوپترها مجدداً قصد تصرف‌ تنگه‌ و ارتفاعات‌ ميشداغ‌ را داشتند كه‌ اين‌‌بار نيز با دادن‌ تلفات‌ بسيار سنگين‌ مجبور به‌عقب‌نشيني‌ شدند. تلفات‌ نيروهاي‌ دشمن‌ حدود100 نفر و تلفات‌ نيروهاي‌ خودي‌ يك‌ شهيد و 8 زخمي‌ گزارش‌ شده‌ است‌. همچنين‌2 دستگاه‌ نفربر دشمن‌ در اثر برخورد با مين‌ منهدم‌ شد.

محور دزفول‌: 1ـ در روزهاي‌ 10 و 11 اسفند، با آتش‌ خمپاره‌انداز برادران ‌پاسدار در منطقه‌ علي‌گره‌زد يك‌ انبار مهمات‌ منهدم‌ شد و حدود 20 نفر از مزدوران ‌بعثي‌ كشته‌ و زخمي‌ شدند.

2ـ در روزهاي‌ 11 و 12 اسفند با آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار در صالح‌مشطط‌ يك‌ دستگاه‌ تانك‌ و نفربر منهدم‌ شد.

3ـ با آتش‌ خمپاره‌انداز برادران‌ پاسدار در منطقه‌ دشت‌عباس‌ تعدادي‌ از سنگرهاي‌ مزدوران‌ عراقي‌ منهدم‌ شد كه‌ حدود 60 نفر كشته‌ و زخمي‌ شدند. همچنين ‌در تاريخ‌ 12/12/59 يك‌ دستگاه‌ اورال‌ همراه‌ با كليه‌ سرنشينانش‌ بر اثر برخورد با مين‌ منهدم‌ شد.

4ـ امروز 2 دستگاه‌ نفربر دشمن‌ هنگام‌ نقل‌‌و‌انتقال‌ نيرو به‌‌طرف‌ كوه‌هاي‌ رقابيه‌ و ذليجان‌ در اثر برخورد با مين‌ منهدم‌ شد.

منتشرشده در: 6 دی 1400دسته بندی ها: یادداشت‌هابرچسب ها:

مطالب مرتبط

  • [‌بند یک تا هشت دست‌خط غلامعلی رشید است] 1ـ رفتن […]

  • محور دزفول‌: الف‌ـ دشت‌عباس‌: در روز 19/10/60 آتش‌ دشمن‌ نسبتاً […]

  • [‌بند یک تا هشت دست‌خط غلامعلی رشید است] 1ـ رفتن […]

  • محور دزفول‌: الف‌ـ دشت‌عباس‌: در روز 19/10/60 آتش‌ دشمن‌ نسبتاً […]