فیلم های مستند

1- آخرین روزهای زمستان

مجموعه «آخرین روزهای زمستان» روایت زندگی شهید حسن باقری با نام واقعی غلامحسین افشردی از جوان‌ترین فرمانده ایران در دوران جنگ ایران و عراق است

 

2- مستند عروج دراعماق دریا
روایت دو روزه ی بدرقه ی باشکوه و صمیمی مردم ایران از شهدای مظلوم غواص

نمایش

photo 2015-07-13 13-59-23